Tarih Boyunca Japon Halkının Boy Ortalaması

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

Japon halkının tarihin başlangıç zamanlarından itibaren kısa boylu olduğu düşüncesi yaygındır. Ancak bu konuda şaşırtıcı bir veri bulunmaktadır. Bu veri, antik zamanlardan günümüze kadar Japon tarihinde en kısa boy ortalamasının Edo döneminde görüldüğünü kanıtlar niteliktedir. Bu yazımızda Japonların merak konusu olan boy değişimlerinin altında yatan gizemleri irdeleyeceğiz.

Meiji Öncesi Dönem

Öncelikle Meiji dönemi öncesinde Japonların boy ortalamasına göz atalım. Jomon döneminde boy ortalaması erkekler için 158 cm, kadınlar için ise 149 cm’di. Yayoi döneminde boy ortalaması artmış, Meiji öncesi en yüksek boy ortalamasına sahip Kofun döneminde ortalama erkek boyu 163 cm, kadın boyu ise 152 cm’e ulaşmıştır.

Heian döneminden itibaren rakamlar düşüşe geçmiştir. Heian dönemi başlarında ortalama erkek boyu 161 cm iken, dönemin sonlarına doğru 157 cm’e kadar gerilemiştir. Boy ortalamasının erkekler için 155-156 cm, kadınlar için 143-145 cm olduğu Edo dönemi ise Japonya tarihine boy ortalamasının en kısa olduğu dönem olarak damgasını vurmuştur.

Sadece erkekler göz önüne alındığında Edo döneminde yaşayanların, boy ortalamasının zirveye ulaştığı Kofun döneminde yaşayanlara kıyasla 8cm’den fazla kısaldığı gözlemlenebilir. Bu durum neden kaynaklanmaktadır?

Kamakura ve Edo dönemlerinde Japonların boy ortalamasında yaşanan düşüşün sebepleri hakkında çeşitli açıklamalar mevcuttur. Bu sebeplerden biri hayvansal protein eksikliğidir. Edo döneminde et tüketiminin seyrek olması hayvansal protein eksikliğine yol açmış, bu nedenle kemik büyümesi durmuştur.

Öte yandan Yayoi ile Kofun dönemleri arasında boy ortalamasında artış görülmüştür. Bu artışın sebeplerinden bir tanesi özellikle Kore ve Çin’den Japonya’ya gelip yerleşen yabancılardır. Japonların boy ortalaması, uzun boylu yabancılarla evlilikten doğan kan bağı yoluyla epeyce artmıştır. Aynı dönemlerde düzenli et ve pirinç tüketimi sağlanması da boy artışına katkıda bulunmuştur.

Günümüz

Japon halkının boy ortalaması 1996 yılında erkekler için 170.9 cm, kadınlar için ise 158.1 cm ile zirveye ulaşmış ve günümüze kadar geçen yaklaşık 25 yıllık sürede istikrarını korumuştur. Bu değerlere bakarak bazı uzmanlar Japonların boy konusunda üst limite ulaştığını iddia etmektedir. Bu düşünce doğru olsun olmasın, Japon halkının boy değişimi ile ilgili gelecekteki istatistikleri takip etmek gerektiği görülmektedir.

Çeviren: Merve Yahşi

Kaynak: mag.japaaan.com


Sevgi paylaştıkça çoğalır!