Japon Eğitim Sistemi

Japonlar Nasıl Bir Eğitim Hayatına Sahip?

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

Japonya’nın modern eğitim sistemi 5. Meiji yılı, yani 1872’de başlamış olup 100 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. 22. Showa yılında(1947) kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenen eğitim sistemi günümüze kadar gelmekte. Günümüzdeki eğitim sistemi 6-3-3-4 sistemi dendiği üzere, ilkokul 6, ortaokul 3, lise 3 ve üniversite 4 yıl olan bir sistem. Japon eğitim sisteminde sadece ilkokul ve ortaokul zorunlu ama liseye kayıt yaptıran öğrencilerin oranı %97’yi geçmekle beraber liselerin popülerliği de artmakta. Ayrıca üniversite ve yüksek okullara geçiş oranları da 17. Heisei yılı 2005’ten beri %50’nin üzerinde.

Yüksek öğrenim

Japonya Yüksek Öğrenim Sistemi üniversite, yüksek okul, teknik okul ve meslek yüksek okullarından oluşmakta. Üniversite ve yüksek okulların giriş yeterliği temel olarak 12 yıllık ilk ve orta öğrenimi tamamlamış olmaktır. Aranan yeterlik ‘yurt dışında 12 yıllık resmi okul eğitimini tamamlayan kişiler’ için de geçerli olup yurt dışından başvuru yapmak isteyenler için de geçerlidir.

1-Üniversite

Üniversiteler akademik çalışmaların merkezi olup geniş yelpazeli çalışmaların yapıldığı kurumlar olmakla beraber farklı alanlarla alakalı çalışmaların hem öğretildiği hem de araştırıldığı yüksek öğrenim kurumlarıdır. Lise mezunu ya da dengi akademik dereceye sahip bireyler üniversiteye giriş yapabilirler. Üniversitelerde lisans bölümleri 4 yıllık olmakla beraber tıp, dişçilik, eczacılık fakültesinde pratik klinik çalışmalarına yönelen öğrenciler ve veterinerlik fakültesi öğrencileri için öğrenim süresi 6 yıldır. Üniversite mezunlarına lisans diploması verilir.

Birçok üniversitede daha üst düzey eğitim ve araştırmalar yapan yüksek lisans bölümleri vardır. Üniversite mezunu ve dengi akademik başarıya sahip bireyler yüksek lisansa geçiş yapabilirler. Yüksek lisans programlarında 2 yıllık yüksek lisans programları ve 5 yıllık doktora programları bulunmaktadır. Doktora programları genellikle yüksek lisans dersleri ve buna ek olarak 3 yıllık ders süresine bölünür.  Tıp, dişçilik, eczacılık fakültesinde pratik klinik çalışmalarına yönelen öğrenciler ve veterinerlik fakültesi öğrencileri için doktora çalışmaları 4 yıllık bir programdan oluşmaktadır. Bu programları tamamlayanlara ise sırasıyla yüksek lisans ve doktora diplomaları verilir.

Ayrıca 15. Heisei yılı 2005’ten beri meslek yüksek okullarında uzmanlaşmış kişilerin alanlarında yüksek lisans çalışması yapabildiği bir sistem uygulanmakta. Meslek yüksek okullarının yüksek lisans çalışmaları dahilinde 2 yıllık standart eğitim verilir ve programı tamamlayanlar profesyonel diploma almaya hak kazanırlar.

2-Yüksek Okul

Yüksek okullar belirli uzmanlık alanlarının inceliklerinin öğretildiği, mesleki ya da gerçek hayatta kullanılacak becerilen öğretilmesini temel amaç edinmiş kurumlardır. Yüksek okullara kabul koşulları da üniversitelerde aynıdır. Öğrenim süresi 2 ile 3 yıl arasında değişmektedir. 17. Heisei yılı (2005) Ekim’den beri yüksek öğrenimini tamamlayanlara yüksek okul diploması verilmekte.

3-Teknik Okul

Teknik okullar orta okul mezunlarının devam ettiği ve öğrenim süresinin 5 yıl ya da 5 yıl 6 ay (ticari gemi ile ilgili bölüm) olduğu kurumlardır. Teknik okullar müfredatın derinlemesine verildiği, mesleğe dair becerilerin kazandırıldığı kurumlardır.

Çeviren: Ümmiye Begüm Kaya
Kaynak: www.shidai-rengoukai.jp


Sevgi paylaştıkça çoğalır!