Amerika’da Eğitim Alan İlk Kadın: Umeko Tsuda

Japonya'nın İlk Kadın Eğitimcisi

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

Umeko Tsuda (1864-1929)

Umeko Tsuda, Japonya’nın kadınlar için Batılı tarzda eğitim veren Tsuda Üniversitesi‘ni kurmuştur.

1864
Umeko Tsuda, Edo Dönemi‘nde Batılı tarzda eğitim veren bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Umeko’nun doğduğu dönemde Japonya bir geçiş aşamasındaydı çünkü Edo Dönemi‘nin feodal devletinden Meiji Dönemi‘ne geçiyordu.  Babası Sen Tsuda, Amerika’da tarım eğitimi görmüştü.

1871
Meiji Dönemi politikacılarından Kuroda Kiyotaka, Amerika’dan Japonya’ya döndüğünde kız öğrencilerin değişim öğrencisi olarak Amerika’ya gönderilmesine karar verdi. Umeko’nun ileri görüşlü babası, Umeko’nun bu değişim öğrencilerinden biri olması için başvurdu. Bu sayede Umeko, Amerika’ya gönderilecek 5 kız öğrenciden biri oldu ve Iwakura Misyonu’ndan kişilerle beraber yola çıktı. Iwakura Misyonu‘nun amacı, bu kızları Batılı bir eğitimden geçirmek böylece Japonya’ya geri döndüklerinde yaratılmak istenen modern Japonya için rol modelleri oluşturmaktı.

O sırada 7 yaşında olan Umeko, bu öğrencilerin en küçüğüydü. Gemi yola çıktıktan 1 ay sonra San Francisco’ya vardı. Burada Umeko, Amerikalı bir aile tarafından kendi kızları gibi yetiştirildi ve gittiği özel okulda İngilizce ve matematik, bilim ve müzik gibi çeşitli konularda eğitim aldı. Umeko, İngilizce’yi çok hızlı bir şekilde öğrendi. Bu sırada Umeko, vaftiz edildi ve Hristiyan oldu.

1882
Umeko, 19 yaşında 11 yıllık Amerika yaşantısına son verip Japonya’ya döndü. Amerika, Umeko’nun zekasını ve bağımsızlığını arttırmıştı ama bu süreçte Umeko Japoncayı unutmuştu. Bu yüzden de ilk başta ailesiyle iletişim kurmakta zorlanmıştı.

Umeko, Japonya’ya döndüğünde onu en çok şaşırtan şey Japon toplumundaki kadınların konumu olmuştu. Batılılaşmış Umeko’nun babası bile geleneksel Japon ataerkilliğini sürdürüyordu. İngilizce bilgisi sayesinde asillerin gittiği kız okulunda öğretmen oldu. Fakat Japonya’daki hayatından menun olmayan ve bağımsız bir şekilde eğitimine devam etmek isteyen Umeko, 7 yıl sonra tekrar Amerika’ya döndü.

Umeko, burada biyoloji alanında eğitim almaya başladı. Öğretmenleriyle beraber kurbağa yumurtaları üzerine bir tez yazdı ve bu tez Japon bir kadın tarafından yazılan ilk tez oldu. Umeko bu dönemde biyoloji eğitimi görmesine rağmen, hala Japon kadınlarının eğitimi hakkında ne yapabileceğini düşünüyordu. Amerika’da gördüğü eğitim onun bu isteğini arttırmıştı. Tsuda, bu dönemde hayatını Japon kadınlarının eğitimine adamaya karar verdi.

Bu amaç uğruna yaptığı en önemli şeylerden biri, Japon kadınlarına burs vermesi oldu. Amerika’daki ikinci döneminde diğer kadınların da bu imkana sahip olması gerektiğine karar verdi.

İngilizce Eğitim Veren Kız Okulu

Umeko, yoğun bir şekilde eğitimine devam ettiği sırada, Japonya’da kadınlara yüksek eğitim verecek bir kurum açmaya karar verdi. 3 yıl Amerika’da eğitim aldıktan sonra Umeko, asiller için olan kız okulunda ve erkek öğretmen okulunda öğretmen oldu. Böylece öğretmenlik yaptığı sırada, kurmak istediği eğitim kurumu için fırsat kolluyordu.

1900
Öğretmenliği bırakan Umeko, İngilizce eğitim veren kız okulunu (günümüzde bu kurumun adı Tsuda Üniversitesi) kurar. Bireyselliğin ön planda olduğu bir eğitim vermeye karar vermesinden bu yana 10 yıl geçmiştir.  Fakat ilk öğrencileri sadece 10 kişiydi. Fakat Umeko, öğrencileriyle tek tek ilgilendi ve her biri İngilizce öğretmeni olarak hayatlarını sürdürebilecek hale geldiler.

1901
İngilizce eğitiminin yayılmasını amaçlayan Umeko, İngilizce eğitimiyle ilgili haberlerin yer aldığı bir gazete yayınladı. Açtığı okul da, Umeko’nun azmi sayesinde sorunsuz devam etmektedir. Fakat Umeko 1917 yılında hastalanır. Bu hastalığına rağmen okulda eğitim vermeye devam eder.

1929 yılında, hastalığına karşı verdiği uzun savaşı kaybeder ve ölür.

Çeviren: Didem İpekoğlu
Kaynak: 日本の歴史.com


Sevgi paylaştıkça çoğalır!