Kyudo: Japon Okçuluğu

Kyudo ve spor felsefesi

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

Binlerce yıl boyunca insanların avlanmasını sağlamış, savaşlarda en önemli unsurlardan biri olmuş olan okçuluk, günümüzde önemli bir spor olarak yaşamaya devam etmektedir. Yayoi döneminden (MÖ.500) kalan yay çizimleri, bu sporun Japonya’da yüzlerce yıllık bir geçmişi olduğunu gösterir.

12 ve 13. yüzyıllarda savaş kavramıyla beraber taktiklerinin de değişmeye başlamasıyla okçuluğun savaştaki önemi artmış, samuray sınıfının oluşması ve iç savaşların artmasıyla okçuluk bir sanat halini almaya başlamıştır. 16. yüzyılda ateşli silahların Japonya’ya gelmesiyle okçuluk, savaşta kullanılan bir unsur olmaktan uzaklaşıp bir spor ve bir sanat olarak varlığını devam ettirmiştir. Saraylarda, tapınaklarda ve soylular arasında yarışmalar için kullanılmış, teknikleri ve arkasındaki felsefe de savaşla bağlantısını yavaş yavaş kaybedip daha törensel bir hal almıştır.

Günümüzde ise Kyudo, tüm budo dallarında olduğu gibi, yapılan iş kadar işin ruhani ve felsefi yanını da ön plana çıkarmaktadır. Zen felsefesi ile doğrudan ilişkili olan Kyudo, hedefi vurmak kadar hareketlerin doğruluğu ve bu doğru hareketler yoluyla ulaşılan ruhani huzur ve zen halini de önemsemektedir. Yayı germek, oku yerleştirmek, okun ucuyla hedefi aramak ve doğru an geldiğinde yayı salmak, bir spor olduğu kadar bir kendini arama, iç dünyaya yapılan bir yolculuk olarak görülebilir.

Bir Kyudo ustasını izlerken, atışı gerçekleştirmeden önce yay ve ok ile uzun hesaplamalar yaptığını görecksiniz. Bu hesaplamalar, okun hedefi bulması için olduğu kadar zen haline ulaşma amacı da taşır; aynı zamanda kişi, doğru hareketler aracılığıyla yüzlerce yıllık tarihle bütünleşir.

Kyudo’nun ruhani boyutu üç kelimeyle özetlenebilir: Doğruluk, iyilik ve güzellik. Oku atan kişi okun izleyeceği yol gibi dosdoğru olmalıdır. Oku atmadan önce iç dünyasını gözleyen okçu, bu içe dönüklüğün getirdiği sakinlikle iyiliği ve barışçıllığı bulmalıdır. Her ne kadar okçuluğu oluşturan tekniklerin güzelliği tartışılmaz olsa da Kyudo’nun esas güzelliği ruhanidir, doğru tekniği uygulamanın insana verdiği huzurdan doğar.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak : http://www.kyudo.jp/

Yazan/Çeviren : Keremcan Tarhan

 


Sevgi paylaştıkça çoğalır!