Nedir Bu Japon Alfabeleri

Japonca Yazı Sistemi Nasıl İşler

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

Belki bilmeyenlerimiz olabilir, yazımıza Japonya’da günlük yaşamda faal olarak kullanılan 3 alfabe olduğunu belirterek başlayalım. Japonca’da Hiragana, Katakana ve Kanji isimli üç farklı alfabe gazetelerden tutun da kişiler arası mesajlaşmalara kadar her alanda kullanılmaktadır.

Japon alfabeleri bildiğimiz alfabelerden biraz farklıdır ve harflerden değil ses gruplarından, diğer bir değişle hecelerden oluşmaktadır.  Bu alfabeler, Japonlara ilkokul birinci sınıftan başlayarak öğretilir ve Kanji alfabesinin çok zengin içeriği nedeniyle altıncı sınıf sonuna kadar öğretilmeye devam eder. Müfredata bağlı olarak, altıncı sınıfı bitirmiş bir öğrenci, tüm alfabeler dahil kaba bir hesapla 1000 karakter öğrenir. Gelin bu alfabeleri ayrı ayrı inceleyip örneklerini görelim.

Hiragana

Hiragana için Japonların temel alfabesi denilebilir. Bütün Japonca kelimeler bu alfabe kullanılarak yazılabilir. Görselde gördüğümüz Hiragana, sesli harfler ve bu sesli harflerin sessiz harflerle olan birleşimlerinden oluşmaktadır. Tabi ki Japonca’da kullanılmayan, (-l) harfi ve ( -yi –ye –vi –vu –ve) sesleri alfabede mevcut değil.

Katakana

Katakana, temelde Hiragana alfabesinde bulunan seslerin farklı karakterlerle yazılması sonucu oluşmaktadır. Görünüş olarak da benzerlik gösterebilen bu iki alfabe kullanım alanları bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Katakana, yabancı dilden Japoncaya geçen kelimeleri ve özel isimleri yazarken kullanılır.

Kanji

Japonca için kullanılan ilk yazı sistemi, Çin yazı sisteminden alınan kanjilerdir.  Günümüz Japoncasında kanji kullanımı isim, sıfat ve fiil kökleri ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, anlamlı bir cümle yazabilmek için en az iki alfabenin birlikte kullanılması gerekmektedir. Net bir bilgi olmasa da sayısı 10.000’i bulan bu alfabenin, yaklaşık 2.000 karakteri günlük kullanım kanjilerini oluşturmaktadır. Kanjiler, tek başına yazıldığında  okunuşları farklı, başka kanjilerle beraber yazıldığında okunuşları farklıdır. Bu fark, kanjilerin Japonca ve Çince okunuşlarının bir arada kullanılmasından kaynaklanmaktadır.  Her bir karakterinin çiziliş sıraları bile düşünülen bu alfabe adeta bir sanat gibi göze hitap ederken, hakkında öğrendikçe sonu gelmeyen bilgilerle insanın merakını körüklemektedir.

 

Hazırlayan: Ahmet Burak Kurt


Sevgi paylaştıkça çoğalır!