Nagasaki 26 Aziz Şehitliği

Japonya'da Hristiyanlık

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

“Yirmi Altı Şehit Müze ve Anıtı”, Nagasaki’nin Nishizaka Tepelerinde 5 Şubat 1597’de şehit edilen Hristiyanların Katolik Kilisesince aziz olarak kabul edilmesiyle, olayın yüzüncü yıldönümünde Haziran 1962 yılında aynı tepede inşa edilmiştir. Yirmisi Japon Hristiyan, dördü İspanyol, biri Meksikalı, biri de Hintli olan toplam altı rahip misyonerlik faaliyetlerinden dolayı general Toyotomi Hideyoshi tarafından Kyoto ve Osaka’da  tutuklatılmışlardı. Ardından Nagasaki’deki büyük Hristiyan topluluklarını caydırmak amacıyla  bu yirmi altı kişi karlı bir havada Nagasaki’ye sürülerek infaz edilmişlerdi. Bu sırada Aziz Paul Miki’nin gerildiği çarmıhtan halka vaaz verdiği söylenir.

Hem müzede, hem de anıtta işlenen ana tema “Nagasaki’ye Giden Yol”dur. Ancak bu “Yol” yalnızca Nagasaki’ye ulaşan fiziksel yolu değil, aynı zamanda şehitlerin çıktıkları ruhani yolculuğun ruhunu da yansıtmaktadır. Müze koleksiyonu Japonya ve Avrupa’dan (örneğin Cizvit rahip Francis Xavier’den gelen orijinal mektuplar) önemli eserlerle birlikte Japonya’daki Hristiyanlıkn inancının ilk döneminden kalan sanat eserlerini de içeriyor. Eserler kronolojik olarak erken Hristiyanlık misyonerlik faaliyetleri dönemi, baskı ve şehitlik dönemi ile inancın gizlice devam ettirildiği dönem olmak üzere  üçe bölünerek yansıtılıyor.

On altıncı yüzyılın sonlarına doğru üç yüz bin kişiye ulaştığı tahmin edilen Japonya’daki Hristiyan nüfusu, Katolik misyoner hareketlerinin başarılı olduğuna dair izlenimler uyandırsa da, bu faaliyetler başta misyoner grupların kendi aralarındaki çatışmalar, İspanya ve Portekiz arasındaki siyasi sorunlar ve Japon Hükümeti’ndeki gruplaşmalardan dolayı sekteye uğramıştı. Yirmi altı azizin infazı olayı da Hristiyanlığın bastırıldığı bu döneme rastlar. 1597’de yaşanan olayın ardından 1630 yılına gelinceye kadar  Katolik Kilisesi’nin Japonya’da yeraltına inmek zorunda kaldığı görülür. Hristiyan misyonerler yaklaşık iki yüz elli yıllık bir aradan sonra  Japonya’ya döndüklerinde ibadetlerini gizli bir şekilde devam ettirmekte olan Gizli Katoliklerden bazılarının kurduğu gruplarla karşılaşmışlarsa da öğretilerin uygulanışında 19. yüzyıla kadar herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini görmüşlerdir.

Yirmi altı şehidin tasvir edildiği ince, uzun bronz anıt Japon heykeltraş Yasutake Funakoshi tarafından tasarlanmış ve dört yıl süren bir çalışma sonucu tamamlanmıştır.

Müzedeki sergiler ‘fumie’ adı verilen ve Edo Dönemi’nde Hristiyan olduğundan şüphe duyulan insanların çiğnemeleri zorunlu kılınan Hristiyan imgeleri taşıyan tablet örneklerini de barındırıyor. Nagasaki sakinleri 1629’dan 1857’ye kadar her yıl Hristiyan olmadıklarını kanıtlamak üzere Hz. İsa ve Meryem Ana’nın bronz imgelerine basmaya zorlandıkları bir ritüele katılmak zorundaydılar. Görülmeye değer diğer parçalardan bazıları ise Meryem Ana’nın Budist ermiş figürleri olan Miroku veya Kannon olarak yansıtıldığı heykeller. Gizli Hristiyanlar ibadetlerini dikkat çekmeden devam ettirebilmek için Meryem Ana’yı Budist Tanrılar gibi gösteren sunaklar kullanıyorlardı.

“26 Şehit Anıtı” hayatlarını din uğruna feda etmiş insanların anısına yapılmış. Anıtın ortasında yer alan erik çiçeği ise Şubat ayında açmasından dolayı olayın meydana geldiği Şubat ayını temsil ediyor.

Çeviri: Ümmiye Begüm Kaya

Kaynak: 26martyrsjp.businesscatalyst.com


Sevgi paylaştıkça çoğalır!