BOJ: Ekonominin Koruyucusu

ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, 13 Kasım 2017 tarihinde Zürih Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada bankanın, enflasyondaki yükselişe karşılık para piyasasını rahatlatmaya devam edeceğini açıkladı.

Kuroda, ‘Arz talep dengesi talep lehine değişmeye devam edecek, böylece şirketler hem maaşları hem de fiyatları arttıracak. Fiyatlarda görülen artışla paralel olarak enflasyon beklentisi de yükselecek. Ülkemizin yapacağı hamlelerin olumsuz etkilenmemesi için bankamız piyasayı kuvvetli bir şekilde rahatlatmaya devam edecek,’ dedi ve bu çabalarının şu ana dek dikkate değer sonuçlar verdiğini, ekonominin artık eskisi kadar kötü olmadığını ekledi.

Kuroda, son on beş yılı deflasyonun pençelerinde geçiren Japonya’da ne girişimcilerin ne de tüketicilerin bu gidişin değişeceğine inanmadığını, fakat işlerin artık gerçekten değiştiğini, artık enflasyona kavuşacaklarını, Japonya Merkez Bankası’nın bu konuda geri adım atmayacağını söyledi.

‘Enflasyon oranının %2 civarında seyretmesi için yapılacak henüz çok iş var’ dedi.

Başkan Kuroda, yeni bir şok yaşanmazsa enflasyon oranının 2019 mali yılında %2 civarında seyredeceğini söyledi.

Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası ile dış borçları arasındaki dengesizliğe de parmak basan Kuroda, bu borcun azaltılması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Japonya Merkez Bankası’nın kendi sanal parasını üretmeyeceğine değinildi.

Çeviren: Şahin Yaldız

Kaynak: news.infoseek.co.jp

Tarih: 14.11.2017


Sevgi paylaştıkça çoğalır!