Gençlerin Seçime Katılım Oranı %41.51

Genel ortalamanın 12 puan altında

Japonya İçişleri Bakanlığı 24 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nin 18, 19 yaşlarındaki bireylerin seçime katılım oranına (küçük yerel seçim) ilişkin olarak, yerel oylamanın bir kısmından yola çıkarak yürüttüğü araştırmanın sonucuna göre bu yaş grubunun katılım oranının %41.51 olduğu açıklandı. Bu oran, genel katılım oranı olan %53.68’ten  12.17 puan düşük. Gençlerin siyasete katılımı bir sorun olarak ortaya çıkarken, bundan sonra da “Yöneticilik Eğitimi”nin nasıl olması gerektiği sorgulanacak gibi duruyor.

“18 yaşındakilerin seçme hakkı”nın siyasi seçimlerde ilk defa uygulandığı geçen yılki Genel Meclis seçiminde bile, 18,19 yaşındaki seçmen katılımı (yerel seçim) %46.78 olarak genel ortalamadan 7.92 puan düşüktü.

Seçim yerine karşılık gelen ülke çapında 47 bin 741 seçim bölgesi arasında, 47 idari bölgeden her biri toplamda 188 seçim bölgesine sahip olmak üzere 4 seçim bölgesi  belirlenip araştırma gerçekleştirdi. Hedeflenen 18, 19 yaşlarındaki seçmenlerin sayısı toplamda 12.327 kişi oldu.

Yaşa göre seçime katılım oranı 18 yaşlarındakiler için %50.74 olup 19 yaşındakiler için %32.34 idi. Cinsiyete göre, 18 yaşındaki erkeklerin %49.70’i, 19 yaşındaki erkeklerin %32.10’u, 18 yaşındaki kadınların %51.87’si, 19 yaşındaki kadınların %32.57’si katılım göstermişti.

İçişleri Bakanlığı, bu seferki örneklem araştırmasına ek olarak 18, 19 yaşındaki tüm bireylerin hedeflendiği seçime katılım araştırmasını da gerçekleştirip yıl bitiminden önce açıklamayı planlıyor.

 

Kaynak: sankei.com

Çeviren: Sema Türker