“Çalkantılı Dünya ve Din” Sempozyumu -II

Sato: "Dinleri terörle ilişkilendirmek yanlış."

Din ve şiddetin tarih boyunca bağlantılı olagelmesiyle alakalı konuşmalarda bir Hristiyan olan Yu Sato da görüşlerini dile getirdi. Ikegami’nin her dinin öyle ya da böyle şiddete yol açma potansiyeli barındırdığı yorumlarına karşılık Sato, “Her dinde bu gibi yönler olabilir” diyerek iki bakışı bir araya getirmeye çalışırken, aynı zamanda Ekümenizm’den bahsetti. Ekümenizm’in, diğer inanışlarla ve dinlerle bir arada yaşama öğretisi sunan bir Hristiyanlık mezhebi olduğunu savundu.

Yu Sato, birlikte yaşam ilkesine saygı duyanların da, dar görüşlülükte ısrar edenlerin de, hem Budizm’de, hem Hristiyanlıkta, hem de İslam’da mevcut olduğunu, bütün dinlerde iki görüşten insanların var olduklarını anlattı.

Sato ayrıca, bazı insanların dinlerin öğretilerini kendi düşüncelerine uydurarak değiştirdiklerinden, kendileri gibi düşünmeyen insanları tek tip düşünmeye zorladıklarından da bahsetti. “Bu insanlar hem kendi hayatlarını hem de bizimkileri tehlikeye atmaktan kaçınmazlar” diyen Sato, IŞİD’in de böyle insanlardan oluştuğunu söyledi.

Yu sato “Önemli olan siyasi söylemlerle, olguların yalın hallerini karıştırmamaktır” dedi.

“İslam tehlikeli bir dindir” demenin söz konusu dahi olamayacağından bahseden Sato, dinleri terörle ilişkilendirmenin yanlış olduğunu dile getirdi.

Çeviren: Ömer Köse

Kaynak: www.asahi.com