Japonya’nın En İyisi: Tokyo Üniversitesi

İkinci sırada Kyoto Üniversitesi var.

Times Higher Education dergisi (THE), 2004’ten beri her yıl dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralamasını yapıyor. Yetmiş yedi ülkeden bin üniversitenin dâhil edildiği bu seneki sıralamada Tokyo ve Kyoto Üniversiteleri ilk yüze girdi.

Sıralama yapılırken öğretim üyesi başına düşen öğrenci ve tez sayıları, yazılan tezlere başka çalışmalarda referans verilme sıklığı, yabancı öğretim üyelerinin ve öğrencilerin genel toplama oranları… gibi özellikler kıstas alınıyor.

Sıralamaya giren diğer Japon üniversiteleri ise şunlar:

Günümüz dünyasında çok sayıda insan, çok geniş bir coğrafyada İngilizce konuşuyor. Bu durum, yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin ve değişim öğrencilerinin oranlarına baktığımızda Japon okulları için dezavantaj teşkil ediyor: Japon üniversiteleri bu maddelerden yüksek puanlar alamıyor. Aynı durum, Japonca yazılan tezlere referans verilmemesinde de etkili. Aradaki dil engeli, İngilizce tezlerin Japonca tezlere atıfta bulunmasının önünü kesiyor.

Dünya çapında ilk yirmideki üniversitenin on dokuzu, İngiltere ya da Amerika’da bulunuyor.

Böylesi bir rekabet ortamında bile Japon üniversitelerinin başarısı dikkat çekici.

Öte yandan, Times Higher Education’ın sıralamasında kullanılan kıstaslar ile Japonya’daki diğer çalışmalar tarafından kullanılanlar arasında bazı farklılıklar mevcut. Geçtiğimiz martta, bahsettiğimiz listenin bir de Japon versiyonu hazırlandı (THE Dünyanın En İyi Üniversiteler Sıralaması Japonya Versiyonu). Bu çalışmada, Japonya’daki en iyi ilk on okul şöyle sıralanıyor: Tokyo Üniversitesi, Tohoku Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, dördüncü sırayı paylaşan Nagoya Üniversitesi ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü, Osaka Üniversitesi, Kyushu Üniversitesi, Hokkaido Üniversitesi, Tsukuba Üniversitesi, onuncu sırada ise Waseda Üniversitesi.

 

Çeviren/Derleyen: Azra Işık

Kaynak: Resemom.jp