Kulüp Faaliyetlerinin Akademik Başarı ile İlişkisi

Ortalama 1-2 saat ideal

Sevgi paylaştıkça çoğalır!

 

Bir yanda şevkle kulüplere katılan öğrenciler, öbür yanda onların ders çalışmaya vakti kalmayacağından endişelenen velileri… Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın (MEXT) bu sene yaptığı bir araştırmaya göre, günde bir ila iki saatini kulüp faaliyetlerine ayıran öğrencilerin akademik başarıları, diğer öğrencilere oranla daha yüksek.

Ortaokul üçüncü sınıf öğrencilerini konu alan araştırmada, öğrencilerin kulüp faaliyetlerine ne kadar zaman ayırdığı ve ülke çapında başarı seviyelerini ölçmek için yapılan sınavda ne soruların yüzde kaçını doğru cevapladıkları karşılaştırıldı (aşağıdaki grafiklere bakınız). Başarı seviyesi en yüksek olan grubu, günde 1-2 saatini kulüplere ayıran öğrenciler teşkil ediyor. Bu öğrenciler, Japonca-A* sorularının ortalama %80’ine doğru cevap verdi. Öte yandan, kulüp faaliyetlerine hiç katılmayan öğrencilerin başarı ortalamalarının en düşük olduğu görüldü (%72,8). Onları ise kulüplere 3 saatten daha fazla zaman ayıran öğrenciler takip ediyor (%73).

Sonuçlara ilişkin getirilen bir eleştiri öğrencilerin yarıya yakını tek bir gruba (“1-2 saatini ayıranlar”) ait olduğu için gruplar arasında doğru bir kıyaslama yapılamayacağı yönünde. Ya da bu sonuçlar sadece bir tesadüfün ürünü olabilir, değil mi? Fakat Japonca-B, Matematik-A ve Matematik-B* sınavlarında da benzer sonuçlar elde edildi. Bu da bize, öğrencilerin kulüp faaliyetlerine ayırdıkları süre ile akademik başarıları arasında gerçekten bir ilişki olabileceğini düşündürtüyor.

Kulüplere katılmayan öğrencilerin ders çalışmak için daha fazla zamanı kalacağını göz önünde bulundurursak, bu öğrencilerin başarı ortalamasının diğerlerinin hepsinden daha düşük olması biraz şaşırtıcı.

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, akademik başarı ve kulüp faaliyetleri arasındaki bu ilişkinin sebebinin net olmadığını söyledi. Fakat Japon eğitim müfredatında bu gibi gönüllü faaliyetlerin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili genel kanı, kulüplere katılan çocukların daha bağımsız olduğu ve derslerine kendi istekleriyle çalıştıkları yönünde. Böyle düşündüğümüzde, kulüplere katılmayan öğrencilerin sonuçları biraz daha anlaşılır olabiliyor: Ders çalışmak için pek de büyük bir istek duymadıklarını söyleyebiliriz.

Bütün bunlara rağmen, kulüplere günde üç saatten fazla vakit ayıran öğrencilerin başarı ortalamalarının, üç saatten az ayıranlarınkine kıyasla düşük olması, bize hiçbir şeyin fazlasının iyi olmadığını hatırlatıyor.

Yakın zamanda öğretmenlerin çalışma şartlarında fazla mesainin kaldırılması gibi bazı değişiklikler talep etmesiyle birlikte kulüpler tekrar gündeme gelmişti. Çünkü böyle bir durumda ortaya kulüp danışmanlıklarına dair sorunlar çıkıyor. Şartlar ve araştırma sonuçları böyleyken, kulüp saatleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiği görülüyor.

Her ne kadar birçok veli çocuklarının ders çalışmak için daha fazla vakit ayırmasını istese de, kulüp faaliyetlerinin de akademik başarıda önemli bir yeri olduğunu görüyoruz.

Kaynak: Benesse.jp

Derleyen: Azra Işık

 

*Japonca-A ve Japonca-B sınavlarının ikisi de Japonca testleri olmasına rağmen konu olarak kapsamları farklıdır. Aynı durum Matematik-A ve Matematik-B için de geçerlidir. Bunu belki YGS ve LYS matematik konularının arasındaki farka benzetebiliriz.

 

 


Sevgi paylaştıkça çoğalır!

Be the first to comment

Leave a Reply